LPG - wiadomości ogólne

           Gaz płynny propan-butan to skroplona i pozostająca pod ciśnieniem własnych par mieszanina węglowodorów zawierających propan (C3H8) i butan (C4H10) jako główne składniki a także w niewielkich ilościach propylen, izobutan, metan, etan i pentan.
           Otrzymywany jest na dwa sposoby: w procesie rafinacji ropy naftowej w procesie uwodorniania i syntezy ropy naftowej lub wydobywany jest ze złóż naturalnych. Gaz płynny jest bezbarwny, bezzapachowy, nie toksyczny ale łatwo palny i wybuchowy.
           W zależności od zawartości podstawowych węglowodorów i przeznaczenia, rozróżnia się trzy rodzaje mieszanin gazów węglowodorowych(płynnych C3-C4):

  • butan techniczny (mieszanina A)
  • propan-butan techniczny (mieszanina B)
  • propan techniczny (mieszanina C)

           Posiada szerokie zastosowanie do zasilania silników spalinowych (np. samochodowych, wózków widłowych), ogrzewania budynków mieszkalnych, zasilania kuchenek gazowych, oraz kuchenek turystycznych, w gastronomii, rolnictwie, oraz jako surowiec dla przemysłu chemicznego.
           Gaz płynny to wysokokaloryczny, praktyczny nośnik energii, łatwy w transporcie i magazynowaniu. Czynnikiem, który decyduje o rosnącym wykorzystaniu tego surowca jest korzystna kalkulacja ekonomiczna w porównaniu z innymi nośnikami energii.o firmie |  oferta |  kontakt |  mapa dojazdu |  galeria |  lpg?